Konspekty lekcji i innych zajęć

Kim jesteśmy? Gdzie mieszkamy? - scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II. I. Bartosz.

Co by było, gdyby... - scenariusz lekcji otwartej. M. Przewoźnik, B. Sikora.

Jak znaleźć tę książkę? Korzystamy z katalogów bibliotecznych. Konspekt zajęć w klasie IV. T. Prokowska

Konspekt zajęć z języka niemieckiego z wykorzystaniem technologii informacyjnych. A. Zientala-Zawadzka.

Sporządzamy zestawienie bibliograficzne - scenariusz zajęć w klasie V. T. Prokowska.

Świąteczne zwyczaje - konspekt zajęć w klasie II z udziałem rodziców. A. Bednarska.

W książce jak w życiu - scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. M. Medyńska.

Z encyklopedią i słownikiem na co dzień - konspekt lekcji w klasie IV. T . Prokowska.

Znaczenie wody w życiu człowieka - sposoby oszczędzania wody. Konspekt lekcji otwartej w kl. I. J. Kawka.

Sprzątanie ziemi – zadania na porównywanie różnicowe i ilorazowe. K. Kazanowska.

Poznajemy zwyczaje i tradycje wielkanocne. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. I. Bartosz.