Programy

Dama i gentelman przy stole - kształtowanie nawyków higienicznych. K. Rak

Drzewko dobrych manier - program wychowawczy. E. Kaczorowska

Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze - realizacja programu wychowawczego. M. Medyńska, T. Prokowska

Klub Europejski - program działalności. I. Bartosz, E. Śnigór

Program badania form spędzania czasu wolnego przez wychowanków świetlicy. E. Kaczorowska

Program Rozwijania i Wspierania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu. J. Chabros, K. Kazanowska, I. Kulpa, T. Prokowska

Program turystyczno - krajoznawczy. D. Kunaszko

Program "Wychowanie do życia w rodzinie" - klasa V-VI. W. Bugaj

Sprawozdanie z działalności kółka turystyczno - regionalnego. D. Kunaszko

Bezpiecznie w Internecie - program profilaktyczny Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu. T. Prokowska