Zestawienia bibliograficzne

W tworzeniu bibliografii wykorzystano zbiory, dostępne w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu, w tym czasopisma (od 1996 r.): Biblioteka w Szkole, Dyrektor Szkoły, Edukacja i Dialog, Geografia w Szkole, Język Polski w Szkole, Nauczanie Początkowe, Nowa Szkoła, Nowe w Szkole i Kierowanie Szkołą, Polonistyka, Poradnik Bibliotekarza, Wiadomości Historyczne, Wszystko dla Szkoły, Życie Szkoły.

Zbiory regionalne

Bolesławiec - zbiory biblioteki

Edukacja europejska

Spotkania z rodzicami

Reedukacja

Godziny do dyspozycji wychowawcy

Metody aktywizujące

Wspieranie uzdolnień i zainteresowań

Przemoc i agresja

Adnotowana bibliografia wydawnictw dotyczących Unii Europejskiej